Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2020

zupa-z-nietzschego
7615 4ef7
Reposted fromgket gket viaalex0 alex0
zupa-z-nietzschego
1334 58dd 500
Reposted fromstroschek stroschek viaalex0 alex0
5174 7767 500

design-art-architecture:

I love these Penda architects terrace design. Tel Aviv.

Reposted fromstrzepy strzepy viaiblameyou iblameyou
zupa-z-nietzschego
0844 aa26 500
Reposted fromstroschek stroschek viaalex0 alex0
zupa-z-nietzschego
Nosisz we wnętrzu takie myśli, których nie uniesie żaden papier.
— "Dziury w niebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
zupa-z-nietzschego
5477 4c3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
2061 e130 500
Reposted fromthe-dear-leader the-dear-leader viabadblood badblood
9576 f070 500
Reposted fromunco unco viabadblood badblood
zupa-z-nietzschego

"...kiedy ludzie mówią ,,wszystko", ,,zawsze", ,,nigdy", ,,każdy", może to dotyczyć tylko ich samych, w świecie zewnętrznym bowiem nie istnieją takie ogólne rzeczy.
Poradziła mi, żebym była uważna, bo jeśli ktoś zaczyna zdanie od słowa ,,zawsze", to znaczy, że stracił kontakt ze światem, i że mówi o sobie. "

- Olga Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny"

Reposted fromhrafn hrafn viabadblood badblood
zupa-z-nietzschego
jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi.
— jarosław borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
4430 06bd 500

woodelf68:

vintageeveryday:

Woman sitting with her pet cheetah having tea at Bois de Boulogne Cafe, Paris, France, 1932. Photographed by Alfred Eisenstaedt/LIFE.

As one does.

zupa-z-nietzschego
3928 53f7 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaclementiines clementiines
5171 6581 500
zupa-z-nietzschego
0344 5bd6 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viaGunToRun GunToRun
zupa-z-nietzschego
9903 dd1f 500
Reposted fromplants plants viaparismonamour parismonamour
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
zupa-z-nietzschego
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viairmelin irmelin
zupa-z-nietzschego
5140 8b16 500
Reposted fromtaiga taiga viasecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl